سفارش تبلیغ
صبا ویژن
[ کمیل پسر زیاد گفت : امیر المؤمنین على بن ابى طالب ( ع ) دست مرا گرفت و به بیابان برد ، چون به صحرا رسید آهى دراز کشید و گفت : ] اى کمیل این دلها آوند هاست ، و بهترین آنها نگاهدارنده‏ترین آنهاست . پس آنچه تو را مى‏گویم از من به خاطر دار : مردم سه دسته‏اند : دانایى که شناساى خداست ، آموزنده‏اى که در راه رستگارى کوشاست ، و فرومایگانى رونده به چپ و راست که درهم آمیزند ، و پى هر بانگى را گیرند و با هر باد به سویى خیزند . نه از روشنى دانش فروغى یافتند و نه به سوى پناهگاهى استوار شتافتند . کمیل دانش به از مال است که دانش تو را پاسبان است و تو مال را نگهبان . مال با هزینه کردن کم آید ، و دانش با پراکنده شدن بیفزاید ، و پرورده مال با رفتن مال با تو نپاید . اى کمیل پسر زیاد شناخت دانش ، دین است که بدان گردن باید نهاد . آدمى در زندگى به دانش طاعت پروردگار آموزد و براى پس از مرگ نام نیک اندوزد ، و دانش فرمانگذارست و مال فرمانبردار . کمیل گنجوران مالها مرده‏اند گرچه زنده‏اند ، و دانشمندان چندانکه روزگار پاید ، پاینده‏اند . تن‏هاشان ناپدیدار است و نشانه‏هاشان در دلها آشکار . بدان که در اینجا [ و به سینه خود اشارت فرمود ] دانشى است انباشته ، اگر فراگیرانى براى آن مى‏یافتم . آرى یافتم آن را که تیز دریافت بود ، لیکن امین نمى‏نمود ، با دین دنیا مى‏اندوخت و به نعمت خدا بر بندگانش برترى مى‏جست ، و به حجّت علم بر دوستان خدا بزرگى مى‏فروخت . یا کسى که پیروان خداوندان دانش است ، اما در شناختن نکته‏هاى باریک آن او را نه بینش است . چون نخستین شبهت در دل وى راه یابد درماند و راه زدودن آن را یافتن نتواند . بدان که براى فرا گرفتن دانشى چنان نه این در خور است و نه آن . یا کسى که سخت در پى لذت است و رام شهوت راندن یا شیفته فراهم آوردن است و مالى را بر مال نهادن . هیچ یک از اینان اندک پاسدارى دین را نتواند و بیشتر به چارپاى چرنده ماند . مرگ دانش این است و مردن خداوندان آن چنین . بلى زمین تهى نماند از کسى که حجّت بر پاى خداست ، یا پدیدار و شناخته است و یا ترسان و پنهان از دیده‏هاست . تا حجّت خدا باطل نشود و نشانه‏هایش از میان نرود ، و اینان چندند ، و کجا جاى دارند ؟ به خدا سوگند اندک به شمارند ، و نزد خدا بزرگمقدار . خدا حجتها و نشانه‏هاى خود را به آنان نگاه مى‏دارد ، تا به همانندهاى خویشش بسپارند و در دلهاى خویشش بکارند . دانش ، نور حقیقت بینى را بر آنان تافته و آنان روح یقین را دریافته و آنچه را ناز پروردگان دشوار دیده‏اند آسان پذیرفته‏اند . و بدانچه نادانان از آن رمیده‏اند خو گرفته . و همنشین دنیایند با تن‏ها ، و جانهاشان آویزان است در ملأ اعلى . اینان خدا را در زمین او جانشینانند و مردم را به دین او مى‏خوانند . وه که چه آرزومند دیدار آنانم ؟ کمیل اگر خواهى بازگرد . [نهج البلاغه]

اس اس آث میلان!

 
 

 

طی چند روز اخیر برخی  عناصر معلوم الحال در برخی مطبوعات با درج مصاحبه های خیالی

 از ناصرحجازی ، اسطوره باشگاه استقلال ، سعی در تخریب وجهه این شخصیت بزرگ و نیز

اقدامات سازنده باشگاه در راستای پاکسازی فضای باشگاه داشتند . ازهمین رو هواداران

میلیونی استقلال و ناصر حجازی در راستای محکومیت اقدام زشت برخی مطبوعات زرد بیانه

 ای به شرح زیر صادر کردند .

 

متن بیانیه :

 

هوادران واقعی باشگاه مردمی استقلال تهران و ناصر حجازی ضمن محکوم نمودن تحرکات تخریبی اخیر علیه این مربی محبوب، آن را پروژه ای برنامه ریزی شده در جهت قرار دادن پیشکسوتان استقلال در مقابل این باشگاه مردمی دانسته و به مدیران مطبوعات، بالاخص دو روزنامه حاشیه ساز اخیر هشدار می دهند که در راستای پاکسازیهای اخیر، در نحوه همکاری خود با عناصر معلوم الحال تجدید نظر نموده و خود را بازیچه دست عناصری که دستشان از این باشگاه مردمی کوتاه شده است قرار ندهند.

متاسفانه تعداد معدودی از مطبوعات با سوء استفاده از تعامل و همکاری همیشگی ناصر حجازی با قشر زحمتکش نویسندگان ورزشی با چاپ مصاحبه های خیالی و یا انتخاب تیتر نامناسب سعی در ضربه زدن به این چهره محبوب دارند. اگرچه تلاش چندین و چند ساله این عناصر معلوم الحال تاکنون جز افزایش محبوبیت ناصر حجازی اثر دیگری نداشته است، لیکن مجددا به این افراد یادآور می شویم هواداران میلیونی استقلال و ناصر حجازی اسیر این جوسازیهای برنامه ریزی نخواهند شد و همچون گذشته با اقتدار هر چه بیشتر از پیشکسوت و اسطوره خود حمایت خواهند نمود.

 
 

 

ناصر حجازی، پیشکسوت باشگاه استقلال در گفتگو با سایت رسمی هوادران خود ضمن تکذیب مصاحبه چاپ شده در روزنامه ایران ورزشی، مورخ چهارشنبه 30 اردیبهشت 1388 و تیتر نامناسب روزنامه البرز ورزشی مورخ 31 اردیبهشت 1388 گفت: من هیچگاه در مورد باشگاه استقلال چنین صحبتی نکرده ام و اصلا با این روزنامه مصاحبه نمی کنم. استقلال بزرگ است و با این اقدامات کوچک نمی شود. وی در خصوص تیتر نامناسب روزنامه البرز ورزشی که مضمونی به جز آنچه مدنظر وی بوده است را می رساند گفت: متاسفانه به نظر می رسد انتخاب تیتر نامناسب این روزنامه با سوء نیت بوده است. حجازی گفت: همه می دانند که من اگر حرفی را بزنم پای آن می ایستم و تکذیب نمی کنم ولی این مورد را پیگیری خواهم نمود.

گفتنی است مسئولان روزنامه البرز ورزشی ضمن اعلام این نکته که این حرکت اقدامی شیطنت آمیز بوده است متهد شده اند که در شماره بعدی این روزنامه (مورخ شنبه 2 خرداد 1388) با تیتر بزرگ مورد اشاره شده را تکذیب نمایند.

 

منبع : سایت رسمی هواداران ناصرحجازی

http://www.nasserhejazi.net/site/home.aspنکته قابل توجه اینکه :

طی چند روز اخیر علاوه بر دو مصاحبه خیالی علیه ناصر حجازی ، مصاحبه هایی خیالی نیز از سوی زریبافان ( رئیس مجمع باشگاه استقلال ) به چاپ رسید که البته این مصاحبه ها نیز روز گذشته تکذیب شدند تا به این نتیجه برسیم که :

آنها که دستهای طمع ورزشان را از مکتب محبوب استقلال به دور می بینید و اکنون در آنسوی مرزهای کشور به خیال مذاکره با تیمهای عربی مشغول کشیدن نقشه برای ناکامی استقلال در فصل آینده اند دست به دامان رفقایشان و برخی عناصر معلوم الحال در مطبوعات شده تا با شایعه پراکنی با تشویش اذهان عمومی راهی را برای بازگشتشان به تیم محبوبمان پیدا کنند .

آهای هوادار بر من و توست که دسیسه های این دشمنان مکتبمان را بشناسیم و با تکیه بر خداوند و البته حمایت همه جانبه از تیم محبوبمان و نیز اسطوره های بزرگمان نقشه های شوم آنها را نقش بر آب کنیم .