سفارش تبلیغ
مسابقه صبح رسانه
دوست داشتن چیزی، [نسبت به کاستی های آن] کور و کَرَت می سازد . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]

اس اس آث میلان!