سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
سوگند به آنکه جانم در دست اوست، برتر از بردباری با دانش چیزی باچیز دیگر گرد نیامد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]

اس اس آث میلان!